ΠΜΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών της Σχολής Θετικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θα απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» – “Master of Science in Computer Science and Telecommunications”.

ΕΙΔΙΚΕΥΣΕΙΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΤ) της Σχολής Θετικών Επιστημών (ΣΘΕ) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας οργανώνει και λειτουργεί από το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-21 το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» – “Master of Science in Computer Science and Telecommunications”, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114, τ.Α΄/04-8-2017). Το Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Η έδρα του Π.Μ.Σ. «Πληροφορική και Τηλεπικοινωνίες» – “Master of Science in Computer Science and Telecommunications”,  βρίσκεται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λαμία, επί της οδού Παπασιοπούλου 2 – 4, Τ.Κ. 35 131 – Γαλανέϊκα, Λαμία.